Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving
Gewone mensen met een perspectief
op een betere samenleving
Hartelijk welkom op de website van de Graafschaploge

                   

Welkom op de website van de Graafschaploge, een loge van Odd Fellows.
De leden ofwel broeders zijn mannen die zich verdiepen in de samenleving en in zichzelf.
We proberen inzicht in onszelf te krijgen en te werken aan een betere wereld, waarin mensen als broeders en zusters met elkaar omgaan. Dat willen we doen door het geven van vriendschap, liefde en het zoeken naar waarheid. Vandaar ook ons logo met de drie verbonden schakels, die symbool staan voor deze drie kernwaarden.

We proberen letterlijk de wereld een beetje beter te maken door het ondersteunen van maatschappelijke organisaties als:

De Odd Fellowloges kennen een rijke geschiedenis, sommige bestaan al een paar eeuwen. Onze loge bestond in 2019 90 jaar. We werken in een lange traditie met onze eigen ritualen/rituelen, idealen en symbolen, waarin nog steeds het zoeken naar waarheid, het verzorgen en van zieken, het begraven van doden en het ondersteunen van elkaar, belangrijk zijn.

De mystiek, het zich verbonden weten met elkaar, de wereld en een hogere macht zijn de uitgangspunten van de Odd Fellows; de mystiek vinden we terug in onze symbolen. 
De Odd Fellows vormen een internationale organisatie over de hele wereld: de Independent Order of Odd Fellows.

Tijdens onze wekelijkse zittingen presenteert iemand een zogenoemde bouwsteen of houdt een bijdrage over een onderwerp dat hem interesseert en voor hem en zijn medebroeders relevant is. 
Van belang zijn onze contacten met de Vrijmetselaarsloge Karel van Zweden in Zutphen, de naburige Odd Fellow-loges zoals de Veritasloge en de Grenslandloge en de landelijke organisatie van de I.O.O.F.

Voor meer informatie over onze wekelijkse zittingen, onze organisatie, het bezoeken van een open avond of een mogelijk lidmaatschap kunt u contact opnemen met onze Protocollerend Secretaris Dhr. Koopmans, tel. 06-37576376 of via een mail naar 52graafschap@oddfellows.nl.

De Graafschaploge is uniek in Zutphen en is gevestigd in een van de mooiste logegebouwen van Nederland: een monumentaal herenhuis aan de Marspoortstraat.

Kom meer te weten over de loge via: 

De Graafschaploge: wie en wat zijn we?

Meer over de organisatie van de International Order of Odd Fellows:

Organisatie IOOF


    


"Er is maar één land en dat is de aarde, er is maar één volk en dat is de mensheid en er is maar één taal en dat is de taal van de liefde".

Open avond donderdag 5 maart 2020

Ook in 2020 worden er weer regelmatig open avonden gepland, waarop u geheel vrijblijvend kunt kennismaken met de IOOF en de Graafschaploge in het bijzonder. De eerstvolgende staat gepland op donderdag 5 maart.

Begint op: 5 maart 2020 om 20:00 uur
Eindigt op: 5 maart 2020 om 23:00 uur
Locatie: Graafschaploge - Marspoortstraat 10A Zutphen
Het laatste nieuws

Silvesteravond 2019 zeer geslaagd!

Op zaterdag 28 december organiseerde de Graafschaploge de jaarlijkse traditionele Silvesteravond voor broederen en hun partners.

Een bezielend verband

De band tussen de Broederen is dat zij allen geloven in goede waarden, zoals Vriendschap en Liefde en dat zij in verbondenheid op zoek zijn naar de Waarheid in ieders leven. Deze waarheid is voor iedereen uniek: voor de een is dat op zoek gaan naar zijn roots, voor de ander is dat juist op zoek gaan naar zichzelf.
In de loge in Zutphen heerst een gemoedelijke sfeer, waarin respect en openheid voor en naar elkaar voorop staat. We steunen niet alleen goede doelen, maar ook elkaar waar dat nodig is. Zo voelen we ons sterk betrokken bij zieke Broederen die daardoor niet aanwezig kunnen zijn op de wekelijkse zitting. Om deze band met elkaar te beleven is werkelijk uniek en een enorme verrijking van je leven.

We verwelkomen altijd graag nieuwe Broederen om op te nemen in onze loge, wij nodigen u daarvoor van harte uit om een open zitting bij te wonen.