Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving
Gewone mensen met een perspectief
op een betere samenleving
Datum & tijd
Begint op: 6 februari 2020 om 20:00 uur
Eindigt op: 6 februari 2020 om 23:00 uur
Locatie Graafschaploge - Marspoortstraat 10A Zutphen

Open avond donderdag 6 februari 2020

Wat kunt u verwachten op deze open avond?

- u maakt kennis met de leden van de loge;
- u maakt een complete zitting in onze zogenoemde tempel mee;
- in de nazitting kunt u in onze conversatieruimte genieten van een hapje en een drankje namens de loge en uw kennismaking met leden van de loge voortzetten.

Indien u voornemens bent om vrijblijvend een kijkje te komen nemen, dan bent u van harte welkom, wij verwelkomen geïnteresseerden altijd graag. Om u vooraf wellicht al enige informatie te verstrekken en om te weten hoeveel bezoekers wij kunnen verwachten, zouden wij u willen vragen om uzelf aan te melden via onze Secretaris.

Dat is Erwin Koopmans, hij is te bereiken via mail: 52graafschap@oddfellows.nl, of via telefoon: 0637576376.

Wij hopen u te mogen begroeten op donderdag 6 februari!

Het logegebouw in de Marspoortstraat