Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving
Gewone mensen met een perspectief
op een betere samenleving

Graafschaploge tot nader order gesloten i.v.m. Corona-virus

Geachte bezoeker,

Hierbij delen wij u mede dat alle activiteiten van Graafschaploge in verband met het heersende COVID-19 virus tot nader order zijn opgeschort. Wij volgen hiermee het beleid van de andere loges in het district en wachten op betere tijden. 

Wij wensen dat wij u in de toekomst in goede gezondheid eens mogen verwelkomen op een van onze open avonden.

Met hartelijke groet, mede namens het bestuur van de Graafschaploge,

Henk Wormeester

Voorzittend meester

Tags: 2020
Tags