Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving
Gewone mensen met een perspectief
op een betere samenleving

Oudejaarsavond op de loge

Om zeven werd er begonnen met een aperitief. Daarna gingen we aan tafel voor een uitgebreide maaltijd. Ruim tweeënhalf uur hebben we zeer geanimeerd gegeten, gedronken en met elkaar gepraat. Na de maaltijd heeft de ene groep gezelschapsspelen gedaan, de andere groep heeft op een groot scherm de oudejaarsconference van Claudia de Brey gekeken.

Om twaalf uur werd de champagne ontkurkt, werd er getoast op het nieuwe jaar en werd het vuurwerk buiten gekeken. Een geslaagde avond en zeker voor herhaling vatbaar.

Wij wensen u een voorspoedig en gezond 2020!

Tags: 2019
Tags