Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving
Gewone mensen met een perspectief
op een betere samenleving

ANBI

ANBI

De Graafschaploge maakt deel uit van de Independent Order of Odd Fellows (IOOF), een internationale Orde met een filosofisch-humanitaire grondslag. De Graafschaploge is een wettelijk volledig zelfstandige organisatie, die strikt handelt naar regels en wetten van de overkoepelende organisatie, de Grootloge van Nederland en België. Het volgende beleid wordt onderschreven.

Beleidsplan

De IOOF is een vereniging op levensbeschouwelijke grondslag. De vereniging past op eigentijdse wijze de oorspronkelijke in de 19de eeuw, in de USA, vervatte opdracht toe:

“WE COMMAND YOU TO VISIT THE SICK, RELIEVE THE DISTRESSED, BURY THE DEAD AND EDUCATE THE ORPHAN”,

door: het ontwikkelen van die eigenschappen in de mens, die leiden naar een grotere harmonie in de samenleving, naar verdraagzaamheid jegens de medemens en bevordering van broederschap onder de mensen.

Dit doel willen we bereiken door: het houden van wekelijkse zittingen voor de leden, het organiseren van (openbare) lezingen en het stimuleren van maatschappelijke activiteiten, waarmee het ontwikkelen van die eigenschappen in de mens wordt gestimuleerd, die leiden naar een grotere harmonie in de samenleving, naar verdraagzaamheid jegens de medemens en bevordering van broederschap. Dit komt tot uitdrukking in het tonen van vriendschap, het bewijzen van naastenliefde en het zoeken naar waarheid. Deze zelfontwikkeling krijgt praktisch gestalte door het ontplooien van maatschappelijke activiteiten, zowel praktisch als financieel.

2023 Verantwoording

Alle verenigingen die tot de IOOF in Nederland behoren zijn door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) met de daaraan verbonden plichten en rechten.

De wettelijk vereiste informatie over 2023 staat in onderstaand document.

De ANBI status wordt per vereniging verleent op basis van een beschikkingsnummer. Dit beschikkingsnummer staat in onderstaande bijlage.

BRL52-ANBI-2023.pdf