Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving
Gewone mensen met een perspectief
op een betere samenleving

Donatie stichting Help Burkina

Als tegenprestatie voor de donatie hield Esther Cremers een korte inleiding over dit straatarme land. Ze vertelde dat Burkina Faso één van de armste landen ter wereld is. Bovendien is het er niet overal goed toeven. Vooral op het platte land overvallen extremistische strijdgroepen de mensen in hun dorpjes, steken hun hutten in brand, vermoorden de mannen en ontvoeren de vrouwen en kinderen. De president is een paar maanden geleden na een militaire coup afgezet, omdat hij het leger niet genoeg liet optreden tegen extremistische strijdgroepen. De junta is nauwelijks in staat om de inwoners te beschermen, maar langzamerhand keert de rust toch terug. De gewelddadige groepen kunnen kansloze jongens gemakkelijk inlijven, omdat deze geen of nauwelijks een toekomst hebben. Het is belangrijk dat het land zich ontwikkelt, zodat de jongens hout leren bewerken en meisjes leren kleding naaien om aan hun toekomst te kunnen bouwen. De Stichting betaalt 180 euro per jaar per persoon aan salarissen. Tachtig procent van de mensen leven van de producten die ze op hun akkers verbouwen.

De Stichting ‘Help Burkina’ financiert basisscholen en vakopleidingen. Minstens 10% van de kosten moet door de mensen daar worden opgebracht; deze verplichting zorgt ervoor dat de mensen het belangrijk vinden de school in stand te houden. De cursisten komen veelal uit de verre omtrek en daarom moeten ze in de school kunnen overnachten en eten.

Voor meer informatie: www.HelpBurkina.nl

Tags: 2022