Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving
Gewone mensen met een perspectief
op een betere samenleving

Eenzame uitvaart

Sinds enkele jaren hebben broederen van de Graafschaploge no. 52 te Zutphen zich beschikbaar gesteld om een stukje van die menselijke waardigheid terug te brengen bij een eenzame uitvaart door het verzorgen van een eenvoudige “dodenwacht”. Dit vanuit onze oorspronkelijke opdracht, “de doden te begraven”.

Op 28 mei 2024 heeft de Graafschaploge no. 52 voor het eerst zo’n dodenwacht gehouden voor een eenzaam gestorven medemens. In samenwerking met de afdeling Welzijn van de Gemeente Zutphen hebben de broederen Harry Rietdijk en Jeroen Werkhoven de begrafenis bijgewoond van Gerrit D. Het betrof een begrafenis op de Nieuwe begraafplaats te Lochem. Dit omdat de overledene begraven kon worden in het graf van zijn ouders. Ook nu werden de kosten van de begrafenis betaald door de gemeente Zutphen.

Buiten de beheerder van de begraafplaats en een medewerkster van Monuta (die 4 dragers had georganiseerd) was er niemand. De broederen van de Graafschaploge hadden een witte roos meegenomen voor op de kist en broeder Jeroen heeft het gedicht “de Roos” voorgedragen.

Het was akelig stil. Maar het was ook waardig om deze eenzame overledene toch een laatste groet te brengen.

Tags: 2017 | 2018 | Open Avond | 2019 | 2020 | 2021 | 2022