Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving
Gewone mensen met een perspectief
op een betere samenleving

Grote donatie van Odd Fellows voor ‘Project Kindercoaches met Toekomst’

Op zaterdag 6 april j.l. vierden leden van de Odd Fellows uit Nederland en België het 200-jarige bestaan in Theater ‘t Voorhuys in Emmeloord, de plaats waar het landelijke bestuur is gevestigd. Tijdens deze memorabele dag werd een donatie van  €90.000,00 gedaan aan het Leger des Heils voor hun project 'Kindercoaches met Toekomst’. Een mooie manier voor de orde om het jubileum op een gepaste wijze invulling te geven.

Bekijk het artikel en videoverslag op de landelijke site van de Odd Fellows: Videoverslag 200 jaar Odd Fellows

Bekijkt u ook de website van het Leger des Heils voor meer informatie over hun goede doelen en 'Project Kindercoach' in het bijzonder: www.legerdesheils.nl

Tags: 2019