Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving
Gewone mensen met een perspectief
op een betere samenleving

Wie en wat zijn we?

Regelmatig discussiëren we tijdens onze loge avonden over 'wie we zijn, welke onze doelen zijn en hoe we die willen bereiken'. De commissie PLV (publiciteit, ledenwerving en voorlichting) is bezig om de specifieke uitgangspunten voor de Graafschaploge op papier te zetten.

Uitgangspunt is datgene wat ook op de landelijke odd fellow site (www.oddfellows.nl) staat. Daar staat het volgende:

Wij, Odd Fellows, zijn mannen en vrouwen die zich interesseren voor de wereld om ons heen. Wij voelen ons in ons denken en handelen medeverantwoordelijk voor wat zich afspeelt in de maatschappij. Ethisch handelen staat daarbij voorop. De meeste Odd Fellows zijn actief op maatschappelijk gebied, individueel of samen met andere leden. Onze activiteiten zijn in de eerste plaats gericht op de naaste omgeving. Het uiteindelijke streven is harmonie onder de mensen.

Odd Fellows stimuleren en inspireren elkaar tijdens de bijeenkomsten die regelmatig plaatsvinden. De uitwisseling van gedachten in een sfeer van openheid draagt bij tot zelfontplooiing en leidt tot nieuwe inzichten. Wij worden dus letterlijk wijzer van ons lidmaatschap. Afkomst, opleiding, intelligentie of maatschappelijke positie vinden wij niet zo belangrijk; het gaat veel meer om een levenshouding die bijdraagt aan positief denken en handelen in het dagelijks leven.

Kijk voor meer informatie ook zeker even op de landelijke site: http://www.oddfellows.nl/waarom_odd_fellows